Резидентураның білім беру бағдарламасы бойынша бос гранттық орындардың болуы туралы ақпарат

1. 2022-2023 оқу жылына арналған мемлекеттік тапсырыс грантының 3 жыл оқу мерзімі бойынша – 6 орын

2. 2022-2023 оқу жылына арналған мемлекеттік тапсырыс грантының 2 жыл оқу мерзімі бойынша – 4 орын

3. 2022-2023 оқу жылына арналған мемлекеттік тапсырыс грантының 4 жыл оқу мерзімі бойынша – 1 орын