Кафедралар – Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті


Кафедралар

«Жалпы медицина»

♦ №1 Балалар аурулары неонатологиямен кафедрасы
♦ Гистология кафедрасы
Қалыпты және топографиялық анатомия мен оперативтік хирургия кафедрасы
♦ №1 Жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасы
Қалыпты физиология кафедрасы
♦ Патологиялық физиология кафедрасы
♦ Патологиялық анатомия және сот медицина кафедрасы
♦ Оториноларингология, офтальмология кафедрасы
Фармакология, клиникалық фармакология кафедрасы
♦ Тілдер кафедрасы
♦ №1 Хирургиялық аурулар кафедрасы
♦ №1 Ішкі аурулар кафедрасы
♦ Балалар хирургиясы кафедрасы
♦ №1 Акушерия және гинекология кафедрасы
♦ Психология кафедрасы
Психиатрия және наркология курсымен неврология (бакалавриат) кафедрасы
♦ Дәлелдеу медицинасы және ғылыми менеджмент кафедрасы
♦ Жедел шұғыл медициналық көмек кафедрасы
Клиникалық зертханалық диагностика кафедрасы«Қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, фармация және мейірбике ісі»

Медициналық және биологиялық химия кафедрасы
♦ Микробиология, вирусология және иммунология кафедрасы
Кәсіби аурулармен гигиеналық пәндер кафедрасы
♦ Эпидемиология кафедрасы
♦ Жұқпалы аурулар және балалар инфекциясы кафедрасы
♦ Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы
♦ Хирургиялық және балалар стоматологиясы кафедрасы
♦ Жалпы хирургия кафедрасы
♦ Қоғамдық-гуманитарлық пәндер кафедрасы
♦ Дене тәрбиесі кафедрасы
♦ Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау кафедрасы
♦ Фармацевтикалық пәндер кафедрасы
♦ Жаратылыстану ғылыми пәндері кафедрасы
♦ Терапиялық жән ортопедиялық стоматологияның кафедрасы
♦ Жалпы гигиена кафедрасы
Интернатура стоматологиясы және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру кафедрасы«Жоғары оқу орнынан кейінгі білім»

♦ Травматология курсы мен нейрохирургия кафедрасы
♦ Анестезиология және реанимация кафедрасы
♦ Неврология кафедрасы
♦ №2 Ішкі аурулар кафедрасы
♦ Фтизиатрия және дерматовенерология кафедрасы
♦ № 2 Хирургиялық аурулар кафедрасы
♦ №2 Акушерлік және гинекология кафедрасы
♦ №2 Балалар аурулары кафедрасы
♦ № 2 Жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасы
Онкология кафедрасы
Радиология кафедрасы