Академиялық жұмыстар департаменті

Академиялық жұмыстар департаменті университеттегі білім беру үдерісінің шарттары мен сапасына қойылатын мемлекеттік талаптарға сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру бойынша университеттің оқу-әдістемелік қызметін ұйымдастыруды және басқаруды жүзеге асыратын университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Департаменттің негізгі міндеттері:

* Білім беру қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, мониторингілеу және бақылау;

* Оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша МЖМБС және НҚА талаптарына сәйкес оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді үйлестіру;

* Білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыру, білім алушының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркеу;

* Білім алушылар контингентінің қозғалысын есепке алу;

* Білім беру қызметінің сапасын ішкі және сыртқы қамтамасыз ету;

* Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру және мониторингілеу;

* Сапа менеджменті жүйесінің, университеттің сапа саласындағы саясатының және университеттің сапа саласындағы басқа да ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтау;

* Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің, академиялық адалдық саясатының, Қазақстан Республикасының ішкі нормативтік құжаттары мен заңнамалық актілерінің және ішкі регламенттеуші құжаттардың талаптарын сақтау.

Алекенова Нургуль Умирбековна
Академиялық жұмыстар Департаментінің жетекшісі, PhD

Байланыс ақпараты:

Ақтөбе қаласы

Маресьев көшесі, 68, бас ғимарат, 402 кабинет

Тел. 57-91-90

Эл.пошта: dar@zkmu.kz