Корпоративтік құжаттар – Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті


Корпоративтік құжаттар

Жалғыз акционер бекіткен құжаттар

 1. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысы
 2. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыру енгізу туралы бұйрық Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 наурыздағы № 151 бұйрығы
 3. ««Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 314 бұйрығы
 4. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесі
 5. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі
 6. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі
 7. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі

Директорлар кеңесі бекіткен құжаттар

 1. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2024-2028 жылдарға арналған даму бағдарламасы
 2. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму бағдарламасы
 3. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары (2020 жылғы даму жоспарын екінші жарты жылдықта нақтылау)
 4. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары (2021 жыл, жыл сайынғы нақтылау)
 5. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары (2021 жыл, бірінші жартыжылдықтағы жоспарды нақтылау)
 6. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары (2021 жыл, екінші жартыжылдықтағы жоспарды нақтылау)
 7. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары (2022 жыл, жыл сайынғы нақтылау)
 8. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары (2022 жыл, 1 жартыжылдықта жоспарды нақтылау)
 9. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2019 жылғы даму жоспарын орындау жөніндегі есебі
 10. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының және мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ереже
 11. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма туралы ережесі
 12. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақпараттық саясаты туралы ережесі
 13. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшы туралы ережесі
 14. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы ережесі
 15. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Коммерциялық және қызметтік құпиясының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулығы
 16. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмыс жоспары
 17. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспары
 18. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары
 19. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары
 20. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары
 21. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспары
 22. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару саясаты
 23. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Іскерлік этика кодексі
 24. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Есепке алу саясаты
 25. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ереже
 26. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереже
 27. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған лауазымға қабылдау бағдарламасы
 28. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының инвестициялық саясаты
 29. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Нұр-Сұлтан қаласындағы Өкілдігі туралы ереже
 30. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Атырау қаласындағы филиалы
 31. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақтау қаласындағы филиалы
 32. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда қаласындағы филиалы
 33. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Орал қаласындағы филиалы
 34. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша 2019-2020 оқу жылдарына арналған оқу ақысына ақы төлеу мөлшері
 35. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша 2020-2021 оқу жылдарына арналған оқу ақысына ақы төлеу мөлшері
 36. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша 2022-2023 оқу жылдарына арналған оқу ақысына ақы төлеу мөлшері
 37. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша 2023-2024 оқу жылдарына арналған оқу ақысына ақы төлеу мөлшері
 38. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ішкі нормативтік құжаттар сыныптауышы
 39. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидалары
 40. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КеАҚ ПОҚ қызметін жеке рейтингтік бағалау туралы ереже
 41. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2020 жылғы 4 тоқсанға арналған жұмыс жоспары
 42. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2020 жылғы 4 тоқсанға арналған жұмыс жоспары
 43. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары
 44. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары
 45. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары
 46. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспары
 47. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары
 48. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары
 49. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары
 50. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспары
 51. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының мүлкін есептен шығару/беру және өткізу тәртібі туралы нұсқаулығы
 52. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Комплаенс-офицері туралы ереже
 53. «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Комплаенс-офицерінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары