Академиялық саясат – Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті