“БҚМУ” КеАқ музейі – Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті