Ғылым

Университеттің ғылыми-зерттеу қызметі «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы 18.11.2011 ж. №407-ІV Заңына, 28.10.2019ж. өзгертулерімен толықтыруларымен, «Білім туралы» Қазақстан Республикасы 10.07.2012 ж. №319-ІІІ Заңына, 11.01.2020ж. өзертулерімен толықтыруларымен, 2024-2028 жж., КеАҚ «Марат Оспанова атындағы Батыс Қазастан медициналық Университет» дамыту бағдарламасы.

Университеттің ғылыми қызметі «Ғылым туралы» ҚР Заңының 23-бабына сәйкес ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен аккредиттеуден өтті (МК №05921 куәлік)

Барлық зерттеулер 3 ғылыми бағыт бойынша өткізіледі:

клиникалық медицина бойынша зерттеу;

теориялық және сараптамалық медицина бойынша зерттеу;

қоғамдық ғылымның психологиялық-педагогикалық және кешенді проблемалары бойынша зерттеу.

Университет Қазақстанның, жақын және алыс шетелдердің ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары, білім беру және медициналық мекемелерімен белсенді жұмыс жасауда.

1-сурет 2020-2023 жж. Университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарды қаржыландыру динамикасы.

2-сурет. 2020-2023 жж. Университет қаржыландыратын ғылыми-зерттер жұмыстар саны.

3-сурет. Ағымдағы жылы университет қызметкерлері орындайтын ғылыми жобалар.